blog

Kennis delen is mensen verbinden #2

KENNIS DELEN IS MENSEN VERBINDEN

November is de maand van kennisdelen en verbinden. Op woensdag 22 november mocht ik op de UPI dag (inspiratiedag met alle inkopers van universiteiten in Nederland)  een inleiding geven onder de titel: Workshops sportieve feedback op inkopen en aanbestedingen bij universiteiten. Inkopers en inkoopafdelingen van universiteiten waren het publiek. Karen Knispel gaf taalkundige feedback, Gijs Verberne gaf juridische feedback en ik mocht feedback vanuit de inschrijvers geven.  Ik vind het altijd heel erg leuk om op stukken te mogen “schieten”, mijn feedback te geven en in discussie te gaan over bestekken. Natuurlijk nooit zonder doel; begrip vanuit de inschrijver creëren, ‘gedoe’ tijdens de aanbesteding zelf zien te voorkomen en inkopers te behoeden voor tunnelvisie. Dank Ingrid Berk en Bert Zwiep voor de uitnodiging en het vertrouwen. #samenkomenweverder #inkoopisverkoop #bestekcheck #geengedoe.