advies

Advies 

Voor aanbesteders

Leveranciers voeren organisatiebeleid uit. Zo simpel moet het zijn. Maar is het dat ook in de praktijk? En, zo nee, is dat dan ‘de schuld’ van externe partners of schort er iets aan het inkoopbeleid of de daaruit voortvloeiende aanbestedingen? Misschien denk je wel een aantrekkelijke opdrachtgever te zijn, maar denken ‘externen’ daar heel anders over. Kim Schofaerts helpt die – en vele andere – vragen te beantwoorden en actiewaardige inzichten om te zetten in beleid dat doet waar het voor bedoeld is; de juiste partners aantrekken om maatschappelijke ambities in te lossen. Van bestekchecks tot het doorlichten van het inkoophandboek, en van het sturen op transparante inkoopprocessen tot het  doorvertalen van maatschappelijke doelstellingen naar concrete aanbestedingen: een succesvol aanbestedingstraject start met een ontspannen kennismakingsgesprek.

 

Voor inschrijvers

Aanbesteden? We gaan ervoor! Maar waar ga je precies voor? Welke aanbesteding past bij je bedrijf en organisatiecultuur? Welke kun je beter aan je concullega’s laten? En hoe haal je precies die opdracht binnen die zo comfortabel aanvoelt als een door oma gebreide trui? Kim Schofaerts helpt je aanbestedingsprocessen te rationaliseren en vervolgens de juiste keuzes te maken om de meest veelbelovende trajecten winnend af te sluiten. Bijvoorbeeld door je een inside-out perspectief op de diverse overheidsinstanties te geven: wat vinden ze echt belangrijk? Maar ook door de interne organisatie klaar te stomen voor aanbestedingssucces. Bijvoorbeeld tijdens strategische sessies. Wie moet op welk moment welke actie ondernemen? Hoe zit het precies met wegingsfactoren? En hoe onderscheid je je van andere aanbieders? Bel of mail gerust voor advies!