blog

Knalgroen en goudgeel

Het knalgroene gras en de goudgele zon boden een prachtige achtergrond voor een minstens zo mooi netwerkevent. De Wassenaarse golfclub Golf Groendael was de locatie voor de 2017 editie van de MKB Aspergeparty.

De aspergeparty is een van de grootste events van MKB Den Haag; zeker 250 ondernemers ontmoetten elkaar deze middag. Voor mij als voorzitter de tweede keer om iedereen toe te spreken met een terugblik en een stukje vooruit kijken. Uiteraard onder het genot van het witte goud en fijne persoonlijke ontmoetingen.

Tijdens mijn maidenspeech in 2016 heb ik drie assen benoemd waarop ik mijn aandacht richt ten behoeve van een goed en gezond Haags ondernemersklimaat. Graag belicht ik een aantal van de genomen acties en plannen die nog op de agenda staan.

  • Traditionele bedrijven versus start-ups: Innovatieve bedrijven en traditionele bedrijven vinden steeds meer aansluiting. In het najaar starten we met kennissessies die betrekking hebben op groei en op hoe in te spelen op de snelle veranderingen in de wereld. ICT beveiliging maakt daar ook een belangrijk deel van uit. Tevens zijn we in gesprek met de Haagse Hogeschool om een samenwerkingsprogramma te ontwikkelen.
  • Lokaal versus internationaal: de unieke positie van Den Haag benutten. We hebben dit kwartaal 2 kennissessies m.b.t. internationaal ondernemen georganiseerd en in juni en het najaar volgen er meer. Daarnaast zijn we zijn nauw betrokken bij de stuurgroep internationalisering van de gemeente Den Haag. Belangrijke landen zijn momenteel India en Duitsland. Met MKB Rotterdam zijn de banden aangetrokken om gezamenlijk meer aandacht te geven aan onze aantrekkelijkheid voor buitenlandse bedrijven.
  • Publiek versus privaat: Door samenwerking het ondernemersklimaat optimaliseren. Met de gemeente organiseren we banenmarkten en boeken we succes met het project Jongeren in de Lift. Omliggende gemeentes hebben dit initiatief zelfs overgenomen. En graag benoem ik nog het Groei event op 13 juni aanstaande, alwaar we in samenwerking met gemeente en andere businessclubs wederom naar uit kijken. www.mkbgroeidenhaag.nl